NOTEIKUMI
  • Visām piedāvātajām precēm ir standarta garantijas apkalpošanas laiks 24 mēneši, no preces iegādes dienas.
  • Garantija attiecas uz preču ražošanas defektiem, ja tādi rodas garantijas periodā, bet neattiecas uz dabīgo nolietojumu un defektiem, kas radušies preču neatbilstošas izmantošanas rezultātā.
  • Pārdevējs nodrošina preču saņemšanu vai piegādi, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju vai, kā norādīts šajā internetveikalā.
  • Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, ja prece ir iegādāta internetveikalā, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.
  • Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
  • Pieņemot preces, pārbaudiet preču stāvokli un parakstiet pieņemšanas dokumentu - pavadzīmi. Gadījumā, ja preces pieņemšanas laikā esat pamanījuši preces bojājumu vai defektu vai arī komplektāciju neatbilstību pasūtītajam, nekavējoties par to informējiet SIA “Jonika Depo Design” darbinieku- zvaniet uz tālruņa numuru +371 27 702 226 vai rakstiet mums uz e-pastu [email protected]
  • Preču atgriešana un atteikuma tiesības. Sūdzības par bojātu vai nepiegādātu sūtījumu pieņemam: 7 dienu laikā, pēc preču saņemšanas. Preces atteikumu un atgriešanu iespējams veikt 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
  • Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta; Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā; Patērētājs ir atvēris, vai sabojājis iepakojumu un nav pilna preces komplektācija; Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto un, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos; Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
  • Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu un tālruņa nummuru tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
  • Naudas atmaksa. Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci kamēr patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.